• Doprava zadarmo nad 40 €

Fukoxantín je karotenoid nachádzajúci sa v hnedých morských riasach, ktorý sa skúma kvôli schopnosti spaľovať tuk a pre ďalšie zdravotné výhody.

Fukoxantín – karotenoid na chudnutie

Fukoxantín – karotenoid na chudnutie

Fukoxantín – karotenoid na chudnutie 1024 661 SuperGreens®

Fukoxantín je karotenoid nachádzajúci sa v hnedých morských riasach, ktorý sa skúma kvôli schopnosti spaľovať tuk. Znižuje tukovú hmotu, ale má časové oneskorenie kvôli hromadeniu tukového tkaniva a nestimuluje mozog. Tiež vyzerá zdravo a výživne, ale potrebuje viac potvrdzujúcich dôkazov.

Štúdia, ktorú spoločnosti používajú na podporu fukoxantínu, preukázala zvýšenie metabolizmu, ako aj výrazné zníženie pečeňových enzýmov. Takže to môže byť viac než len obyčajný doplnok na chudnutie. Musíme poznamenať, že štúdia bola vykonaná na obéznych premenopauzálnych ženách, ale je tu určitý prísľub.

Momentálne nevidíme problém s fucoxantínom v produkte na chudnutie, ale samozrejme strata tuku spočíva v strave a cvičení. Takže sa uistite, že máte tieto dva body vyriešené predtým, než budete uvažovať o doplnení akejkoľvek zložky na odbúravanie tuku.

1) Chudnutie

V klinickej štúdii na 151 obéznych, nediabetických ženách s nealkoholickým stukovatením pečene fukoxantín (0,8-4,0 mg) a olej z granátových jabĺk zvýšili úbytok hmotnosti a znížili telesný a pečeňový tuk.

Fukoxantín tiež podporoval úbytok hmotnosti u obéznych myší (v dôsledku diét s vysokým obsahom tukov a cukrovky), najmä v kombinácii s rybím olejom.

Jediná klinická štúdia (testovanie fukoxantínu v kombinácii s olejom zo semien granátového jablka) a niektoré výskumy na zvieratách nemožno považovať za dostatočné dôkazy na tvrdenie, že fukoxantín pomáha pri chudnutí. Na potvrdenie týchto predbežných zistení sú potrebné ďalšie klinické skúšky.

2) Depresia

V prieskume viac ako 1700 tehotných žien bola zvýšená konzumácia morských rias (ktoré obsahujú fukoxantín) spojená s poklesom depresie počas tehotenstva.

Jedna štúdia nestačí na potvrdenie účinnosti fukoxantínu pri znižovaní depresie. Najdôležitejšie je, že štúdia bola asociačná, čo znamená, že nebolo možné stanoviť vzťah príčina-účinok. K pozorovaným účinkom mohli prispieť aj iné stravovacie, environmentálne a genetické faktory.

Výskum zvierat a buniek (nedostatok dôkazov)

Žiadny klinický dôkaz nepodporuje použitie fukoxantínu pri ktoromkoľvek zo stavov uvedených v tejto časti. Nižšie je uvedený súhrn existujúceho výskumu na zvieratách a bunkách, ktorý by mal viesť k ďalšiemu výskumnému úsiliu. Štúdie by sa však nemali interpretovať tak, že podporujú akýkoľvek zdravotný prínos.

Ochrana pokožky

U myší vystavených ultrafialovému žiareniu blokoval fukoxantín aplikovaný na kožu predčasné starnutie kože a chránil kožné bunky pred spálením.

Ochrana mozgu

Fukoxantín znížil kognitívne poškodenie u myší s poškodením mozgu napodobňujúcim Alzheimerovu chorobu.

U myší s traumatickým poranením mozgu fukoxantín znižoval smrť mozgových buniek.

Zápal

Tiež redukoval zápal spojený s inzulínovou rezistenciou u myší a zápal oka u potkanov.

Rezistencia na inzulín

Fucoxantín zlepšil inzulínovú senzitivitu u myší kŕmených stravou s vysokým obsahom tukov, čím pomáhal predchádzať cukrovke 2. typu.

Vysoká hladina tukov v krvi

U potkanov kŕmených stravou s vysokým obsahom tukov fukoxantín znížil hladinu cholesterolu a triglyceridov v krvi.

Vysoké dávky fukoxantínu však zvýšili hladinu cholesterolu v krvi u myší.

Antioxidant

Fukoxantín znížil oxidačný stres a zvýšil hladiny antioxidantu glutatiónu v štúdiách založených na bunkách.

Strata kostí

U myší v menopauze zabránil strate kostnej hmoty. V bunkách blokoval vývoj buniek, ktoré podporujú rozpad kostí (osteoklastov).

Ochrana srdca

Na základe svojej schopnosti znižovať rizikové faktory, ako je cholesterol v krvi, zápaly, obezita a cukrovka, môže pomôcť predchádzať srdcovým ochoreniam.

Malária

Tento antioxidant inhiboval v skúmavkách parazita, ktorý spôsobuje maláriu (Plasmodium falciparum).

Fukoxantín – Obmedzenia a upozornenia

Bola vykonaná iba jedna klinická štúdia a jedna pozorovacia štúdia a väčšina potenciálnych účinkov na zdravie bola testovaná iba na zvieratách a bunkách. Pretože sa v štúdii použil fukoxantín kombinovaný s olejom z granátového jablka a pozorovacia štúdia hodnotila príjem morských rias namiesto purifikovaného fukoxantínu, je ťažké odhadnúť špecifický príspevok tohto karotenoidu k pozorovaným účinkom.

Vedľajšie účinky a preventívne opatrenia

Majte na pamäti, že bezpečnostný profil fukoxantínu je relatívne neznámy vzhľadom na nedostatok dobre navrhnutých klinických štúdií. Nižšie uvedený zoznam vedľajších účinkov nie je jednoznačný a mali by ste sa poradiť so svojím lekárom o ďalších potenciálnych vedľajších účinkoch na základe vášho zdravotného stavu a možných liekových alebo doplnkových interakcií.

V jedinej uskutočnenej klinickej štúdii neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky.

U myší nezvýšil rýchlosť mutácií a nebol toxický pre obličky, pečeň, slezinu a pohlavné žľazy. Jediným nežiaducim účinkom pozorovaným pri vysokých dávkach bola zvýšená hladina cholesterolu v krvi.

Liekové interakcie

Interakcie suplementov/bylín/živín a liekov môžu byť nebezpečné a v zriedkavých prípadoch dokonca život ohrozujúce. Pred suplementáciou sa vždy poraďte so svojím lekárom a informujte ho o všetkých liekoch a doplnkoch, ktoré užívate alebo zvažujete.

Tiež môže inhibovať enzým CYP3A4, ktorý je zodpovedný za metabolizmus približne 45 – 60 % predpísaných liekov. To môže zvýšiť účinky liekov zvýšením ich hladín v krvi, ale aj znížiť ich aktiváciu, ak sa lieky podávajú ako prekurzory, ktoré je potrebné rozložiť na aktívnu formu.

Nasledujúce lieky sú metabolizované CYP3A4, čo znamená, že môže ovplyvniť ich účinnosť:

 • Opioidy ako sufentanil a metadón
 • Imunosupresíva ako cyklosporín, takrolimus a sirolimus
 • Antihypertenzíva ako felodipín a nifedipín
 • Protirakovinové lieky ako endoxifén, tamoxifén a sunitinib
 • Sedatíva ako midazolam
 • Lieky na zníženie cholesterolu (statíny), ako sú simvastatín, atorvastatín a lovastatín
 • Antibiotiká ako erytromycín
 • Kortikosteroidy, ako je flutikazón propionát

Dávkovanie

Pretože nie je schválený pre žiadny stav, neexistuje žiadna oficiálna dávka. Používatelia a výrobcovia doplnkov stanovili neoficiálne dávky založené na pokusoch a omyloch. Porozprávajte sa so svojím lekárom, či môže byť fukoxantín užitočný ako doplnkový prístup vo vašom prípade a akú dávku by ste mali užívať.

Jediná vykonaná štúdia na ľuďoch testovala dávku 0,8-4,0 mg fukoxantínu v kombinácii s olejom zo semien granátového jablka

Záver

Fucoxanthin je hnedý pigment z morských rias, ktorý sa nachádza vo väčšine hnedých morských rias, ako aj v niekoľkých ďalších morských zdrojoch. Ide o xantofyl, čo je molekula štrukturálne podobná betakaroténu a vitamínu A; fukoxantín však v tele nevykazuje aktivitu podobnú vitamínom.

Zdá sa, že sa prostredníctvom svojich metabolitov ukladá v tukových bunkách na dlhší čas a môže vyvolať stratu tuku a zároveň inhibovať diferenciáciu a proliferáciu tukových buniek. Hoci bola publikovaná iba jedna štúdia na ľuďoch, zdá sa, že ide o sľubný nestimulačný prostriedok na odbúravanie tukov, ale vyžaduje si čas na prácu (5-16 týždňov).

Má tiež ďalšie zdravotné výhody, ako je korekcia abnormalít metabolizmu glukózy vo svalovom tkanive, čo môže pomôcť diabetikom a môže znížiť hladinu cholesterolu a triglyceridov v súčasnosti neoverenými mechanizmami. Pri suplementácii fukoxantínu u ľudí sa zaznamenalo zníženie krvného tlaku a zníženie pečeňových tukových zásob a hodnôt pečeňových enzýmov..

Stručne povedané, náš moderný životný štýl si vyberá svoju daň na pečeni a tele. Počet ľudí s nezdravým hromadením tuku v pečeni sa zvyšuje. Fukoxantín, prírodný karotenoid, môže podporiť úsilie o udržanie zdravej pečene a tela. Preto je správa o fukoxantíne získanom z mikrorias veľmi vzrušujúca a sľubná pre trh s nutraceutikami.

 Zdroje

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17715888/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4161851/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21512228/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4849071/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21475918/

 • fucoxanthin

  Fucoxanthin + MCT kapsule