• Doprava zadarmo nad 40 €

Astaxanthin proti rakovine

Astaxanthin proti rakovine – 6 spôsobov, ako ju poráža

Astaxanthin proti rakovine – 6 spôsobov, ako ju poráža

Astaxanthin proti rakovine – 6 spôsobov, ako ju poráža 1024 683 SuperGreens®

Vedci sú nadšení zo série štúdií, ktoré ukazujú, že astaxantín, prírodná zlúčenina, ktorá tlmí oxidanty a má protizápalové vlastnosti, môže tiež hrať úlohu pri liečbe rakoviny.

Aj keď sa tieto štúdie uskutočňovali in vitro (v skúmavke alebo inom kultivačnom médiu) a na laboratórnych zvieratách, počiatočné nálezy sú také sľubné, že existuje nádej, že sa čoskoro potvrdia aj ľudské aplikácie.

Pozrime sa, čo tento výskum objavuje.

Čo je Astaxanthin?

Je to červeno-ružový karotén a pigment nachádzajúci sa v rôznych morských plodoch, ako aj v plameniakových a prepeličích perách. Je štrukturálne podobný betakaroténu (pro-vitamín A), má však určité chemické rozdiely, vďaka ktorým je bezpečnejší.

Zdá sa, že dokáže zlepšiť rôzne krvné parametre, ktoré by mohli byť prospešné proti srdcovým chorobám. Pri dávkach 6 – 8 mg denne môže znížiť oxidáciu LDL cholesterolu a zabrániť jeho arterogénnemu pôsobeniu (upchávaniu tepien). To môže zvýšiť celkový prietok krvi a znížiť hladinu cukru v krvi u diabetikov a krvný tlak u spontánne hypertenzných potkanov (u ľudí sa to ešte neštudovalo) bez ovplyvnenia týchto hodnôt u normálnych zdravých jedincov./1/

Početné štúdie na zvieratách preukázali prínos Astaxanthinu pre zdravie očí, zdravie pokožky, zdravie srdca, pečene a imunitný systém a niekoľko štúdií hodnotilo jeho bezpečnosť, biologickú dostupnosť a účinnosť pri oxidačnom strese u ľudí./2/

Výsledky výskumu z celého sveta odhaľujú schopnosť astaxantínu bojovať proti rakovine.

Tieto štúdie ukazujú, že Astaxanthin má najmenej šesť rôznych mechanizmov účinku, ktoré pomáhajú bojovať proti rakovine na viacerých frontoch

Šesť spôsobov, ako astaxantín poráža rakovinu

  1. Znižuje množenie rakovinových buniek.

Nádory sa vyvíjajú, keď rakovinové bunky rýchlo proliferujú, napadajú ich, migrujú a priľnú k zdravým tkanivám a orgánom. Je schopný znižovať proliferáciu malígnych buniek./3/

V jednej štúdii výskumníci zaznamenali silnú súvislosť medzi prítomnosťou Astaxanthinu a zníženou proliferáciou buniek rakoviny pečene a prsníka potkanov a myších buniek rakoviny pľúc. Je zaujímavé poznamenať, že kontrolná skupina normálnych ľudských pečeňových buniek bola sotva ovplyvnená prítomnosťou astaxantínu. To naznačuje schopnosť  selektívne zacieliť na rakovinové bunky./19/

V inej štúdii, keď sa  porovnával s tromi ďalšími karotenoidmi (beta-karotén, kapsantín a bixín), sa zistilo, že astaxantín je najaktívnejší v prevencii reprodukcie ľudských leukemických buniek.

  1. Podporuje bunkovú smrť.

Programovaná bunková smrť, tiež známa ako apoptóza, je zdravý proces, pri ktorom telo odstraňuje poškodené alebo nefunkčné bunky. Charakteristickým znakom rakoviny je jeho schopnosť vyhnúť sa apoptóze, ktorá umožňuje rakovinovým bunkám prežiť a rozmnožovať sa. V boji proti rakovine je opätovné zapnutie tejto programovanej bunkovej smrti v rakovinových bunkách a zdá sa, že práve to robí Astaxanthin./4//5/

Ukázalo sa, že podporuje apoptózu v niekoľkých štúdiách in vitro, ktoré zahŕňali bunkové línie rakoviny ústnej dutiny aj pečene.

  1. Znižuje oxidačný stres.

Oxidačný stres podporuje rast a šírenie určitých druhov rakoviny./6/

Talianski vyšetrovatelia zistili, že Astaxanthin zastavuje produkciu reaktívnych foriem kyslíka v bunkovej línii ľudského lymfómu.  Čínski vyšetrovatelia tiež poznamenali, že potlačil rast buniek ľudskej leukémie. /7/

  1. Znižuje zápal.

Je dobre známe, že zápal hrá významnú úlohu pri šírení a prežívaní rakoviny. Bolo zistené, že Astaxanthin inhibuje výskyt zápalových vredov a vačkov na slizniciach. To viedlo k prevencii adenokarcinómu v hrubom čreve myší./8/

V ďalších štúdiách  potláčal produkciu cytokínov vyvolávajúcich zápal, vrátane faktora nekrózy nádorov alfa v bunkových líniách ľudského lymfómu. /9/

  1. Zabraňuje šíreniu rakoviny.

Šírenie rakoviny do ďalších miest, ako sú orgány a kosti (metastázy), nastáva, keď sa rakovinové bunky odtrhnú od pôvodného nádoru.

Enzýmy známe ako matrixové metaloproteinázy (MMP) uľahčujú krok v tomto zložitom procese a umožňujú migráciu nádorových buniek do iného orgánu, v ktorom dochádza k novému rastu. Inými slovami, MMP môžu podporovať rast a progresiu nádoru./10/

Vedci sa domnievajú, že Astaxanthin účinkuje v prevencii šírenia rakoviny inhibíciou MMP a moduláciou ciest súvisiacich s prívodom krvi do nádoru, bunkovou proliferáciou a tvorbou, progresiou a inváziou rakoviny./11/

Tieto ochranné účinky sa preukázali v bunkových líniách rakoviny škrečkov podávaných orálne a v bunkových líniách rakoviny hrubého čreva a pečene potkanov.

  1. Zlepšuje komunikáciu medzi bunkami.

Jednotlivé bunky v orgáne navzájom komunikujú pomocou kanálov medzery, štruktúr, ktoré umožňujú koordináciu metabolizmu a ďalších kritických funkcií. Ak dôjde k poruchám v komunikácii, otvára sa to brána pre poruchy, ako sú zápal, poškodenie buniek – a nakoniec rakovina.

Zdá sa, že Astaxanthin podporuje a zvyšuje túto formu komunikácie medzi bunkami, čo znamená, že môže byť prospešný proti rôznym typom rakoviny.

Napríklad jeden výskumník zistil, že Astaxanthin zlepšil komunikáciu medzi medzerami a spojmi, pričom poznamenal, že predchádzajúce štúdie zistili, že sa ukázalo, že táto zlepšená komunikácia inhibuje tvorbu a rast rakoviny./12/

Použitie Astaxanthin proti rakovine

Rakovina ústnej dutiny

Vyšetrovatelia v Indii nedávno skúmali úlohu astaxantínu pri zastavení rastu a šírenia rakoviny ústnej dutiny u škrečkov./ 14/

Vedci na vyskúšanie dali zvieratám chemikáliu určenú na vyvolanie rakoviny ústnej dutiny a potom im podávali buď Astaxanthin alebo žiadnu liečbu. Vyšetrovatelia poznamenali, že signálne dráhy zapojené do proliferácie a šírenia rakoviny ústnej dutiny boli významne inhibované v skupine s rakovinou, ktorá dostávala Astaxanthin. To zahrňovalo zníženie schopnosti nádorových buniek vytvárať nové krvné cievy na podporu jeho rastu (známe ako angiogenéza). Tieto mechanizmy demonštrujú potenciálnu hodnotu pri liečbe rakoviny ústnej dutiny

Rakovina pečene

Od roku 2012 je rakovina pečene piatou najčastejšou rakovinou a treťou najsmrteľnejšou rakovinou na svete. Napriek modernej liečbe má rakovina pečene vysokú mieru recidívy, čo robí hľadanie novej účinnej liečby ešte dôležitejšou. Astaxanthin by mohol byť krokom týmto smerom.

Vyšetrovatelia v Číne nedávno študovali použitie astaxantínu in vitro v dvoch bunkových líniách ľudského hepatocelulárneho karcinómu. Použili niekoľko rôznych koncentrácií Astaxanthinu spolu s kontrolným liekom, dimetylsulfoxidom (DMSO). Zistili, že táto látka indukuje vysokú hladinu bunkovej smrti v oboch bunkových líniách pri troch z týchto koncentrácií, čo vedie výskumníkov k záveru, že je potenciálne užitočný v boji proti tomuto ťažko liečiteľnému nádoru. /15/

 

Rakovina hrubého čreva/13/

Od roku 2012 je kolorektálny karcinóm tretím najbežnejším karcinómom u mužov a druhým najbežnejším karcinómom u žien na svete. Tri dôležité štúdie preukázali schopnosť Astaxanthinu bojovať proti kolorektálnemu karcinómu.

V prvej štúdii výskumníci zistili, že keď podávali astaxantín potkanom s kolorektálnym karcinómom, významne to znížilo expresiu proteínov v súlade so zápalom a kolorektálnym karcinómom a významne sa zvýšila apoptóza (programovaná smrť buniek) .

V  štúdii došlo u myší kŕmených astaxantínom v strave k zníženiu rastu rakovinových buniek a k zvýšeniu bunkovej smrti. A v  štúdii Astaxanthin inhiboval rast buniek dvoch bunkových línií kolorektálneho karcinómu počas 72 hodín a spôsobil zastavenie bunkového cyklu a smrť bunky.

Celkovo je objasňuje, že Astaxanthin má významné protizápalové a protirakovinové účinky na rakovinu hrubého čreva a konečníka.

 

Rakovina pľúc

Dve sľubné štúdie rakoviny pľúc nedávno ukázali, že Astaxanthin môže pomôcť zvýšiť účinnosť štandardnej liečby rakoviny./16//17/

V prvej štúdii vyšetrovatelia liečili bunkové línie ľudských pľúcnych karcinómov buď chemoterapeutickým liekom pemetrexed, roztokom astaxantínu alebo oboma spôsobmi počas 24 hodín. Vedci zistili, že kombinácia týchto dvoch látok (pemetrexedu a astaxantínu) zlepšila zabíjanie rakovinových buniek a inhibovala rast rakovinových buniek.

V podobnej štúdii, keď výskumníci liečili dve ľudské bunkové línie rakoviny pľúc roztokmi Astaxanthinu, zistili, že  znižoval životaschopnosť rakovinových buniek a znižoval produkciu proteínov spojených s rezistenciou na chemoterapiu. Keď sa potom kombinoval s rovnakými množstvami protirakovinového liečiva mitomycín C, životaschopnosť rakovinových buniek sa znížila viac, ako by sa dalo očakávať, ak by sa ktorékoľvek činidlo použilo osobitne.

Vedci dospeli k záveru, že nielen Astaxanthin môže byť sám osebe užitočný, ale kombinácia chemoterapie mitomycínom C s Astaxanthinom môže predstavovať účinnú metódu na zlepšenie schopnosti tejto konvenčnej liečby zabíjať rakovinové bunky.

Rakovina prostaty

Astaxanthin tiež sľubuje v boji proti jednej z najbežnejších rakovín u mužov: rakovine prostaty. V nedávnej štúdii vyšetrovatelia naočkovali myši ľudskými bunkami rakoviny prostaty nezávislými od androgénu a potom im podávali buď vysokú dávku alebo nízku dávku astaxantínu alebo placebo.

Už po 31 dňoch bol objem nádoru v skupine s vysokou dávkou Astaxanthinu o 40% menší ako v kontrolnej skupine a hmotnosť nádoru bola znížená o takmer 40%.

U myší liečených vysokými dávkami Astaxanthinu sa tiež zaznamenal pokles nádorového markera a markeru bunkovej proliferácie, ako aj zvýšenie expresie génov potlačujúcich nádor.

Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že použitie Astaxanthinu sa môže ukázať ako prospešné pri liečbe rakoviny prostaty/18/

Ktoré potraviny majú najviac Astaxanthinu?

Losos, pstruh, krevety a raky sú všetky potravinové zdroje Astaxanthinu. Napríklad asi 200gramov divoko uloveného lososa má niečo cez 3,5 mg astaxantínu.

Možné vedľajšie účinky

Astaxanthin sa javí ako bezpečný a dobre tolerovaný. Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky

Dlhodobá bezpečnosť doplnkov u detí, tehotných žien a dojčiacich matiek nie je známa. Nie je tiež známe, s akými liekmi môže interagovať. Aby ste sa vyhli problémom, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať doplnok Astaxanthinu, aby ste úplne pochopili možné riziká a prínosy.

Zhrnutie

Zastavte rakovinu- Astaxanthin proti rakovine

Astaxanthin sa skúma in vitro a na zvieratách proti rôznym bunkovým líniám rakoviny zvierat a ľudí.

Na vysvetlenie protirakovinových účinkov Astaxanthinu bolo navrhnutých najmenej šesť možných mechanizmov účinku.

Okrem samostatných protirakovinových vlastností dve štúdie preukázali jeho úlohu pri zvyšovaní účinnosti cytotoxickej chemoterapie.

Tieto počiatočné zistenia poskytujú nádej, že môže hrať dôležitú úlohu v boji proti niektorým z najbežnejších foriem rakoviny vrátane tuhej

Zdroje

/1/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16595899/

/2/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10775364/

/3/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7664280/

/4/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515619/

/5/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7281348/

/6/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5296232/

/7/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20594983/

/8/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21621527/

/9/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22690149/

/10/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25296162/

/11/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19876598/

/12/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16251602/

/13/https://www.nature.com/articles/s41598-019-45924-3

/14/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32962073/

/15/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293384/

/16/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33179051/

/17/https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/tx/c7tx00292k/unauth#!divAbstract

/18/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367023/

/19/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6210693/